Speerpunten 2015-2019

Bestuurlijke vernieuwing

 • Wars van achterkamertjespolitiek van de coalitiepartijen.
 • Tegen samenvoeging van Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
 • Vóór Inspraakrecht in de provinciale Statenvergadering en commissies.
 • Vóór een (raadgevend)referendum bij zwaarwichtige zaken 
  • (Schaliegas/Superprovincie)
 • Geen lastenverzwaring voor onze Flevolanders.
 • Burgers, boeren, buitenlui en bedrijven betrekken bij begin van de planvorming.

Ouderen – Gehandicapten – Mobiliteit – Veiligheid - Zorg

 • Streng doch rechtvaardig immigratiebeleid
 • Veiligheid wordt ook in buitengebied gewaarborgd.
 • Bevorderen van ‘zorgwonen’ in het buitengebied.
 • Rolstoelvriendelijke toegangen overheidsgebouwen.
 • Meer aandacht snelle aanrijtijden ambulance en brandweer
 • Alle dorpen en steden zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Alle bushaltes zijn veilig, bereikbaar en waar nodig goed verlicht.
 • Realisering van een buslijn Lelystad - Enkhuizen 
  • (Markerwaarddijk wordt aansluitdijk).
 • Gratis of aangepast tarief openbaar vervoer voor minima-65plussers.
 • Behoud van  zelfstandig Streekvervoer
 • Behoud van zelfstandig stadsvervoer in Almere en Lelystad
 • Voorstander van een IJmeer verbinding bij Almere
 • Voor het instellen van een zorgfonds als vangnet WMO en Jeugdzorg

Economie – Financiën - Werk - Duurzaamheid

 • Voor opening van Lelystad Airport in april 2019
 • Tegen schaliegasboringen in Flevoland
 • Vóór ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de hoek bij A6/A27 en Larserpoort
 • Voor Flevolandse kustontwikkeling
  • Overslaghaven Lelystad
  • Maritieme servicehaven Urk (NOP)
 • Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 • Her- en bijscholing stimuleren voor ouderen, jongeren en werkzoekenden.
 • 50PLUS wil extra investeren in openbaar vervoer,
 • Voor Zonne-energie en bevordering van het verbouwen/consumeren  van reguliere en biologische producten van eigen bodem,
 • Geen windmolens met een hogere tiphoogte dan 149 meter 
 • Niet toestaan van milieuvervuilende industrie
 • Voor het instellen van een Sociaal Economische Raad (SER)
 • Speciale aandacht voor behoud werkgelegenheid met name voor de zorgsector

Behoud van Flevolandse kernkwaliteiten
1.  Vóór behoud kernkwaliteiten natuur, schone bodem/lucht en water
2.  Vóór verbinding Oostvaardersplassen / Hollandse Hout voor Edelherten
3.  Vóór een goed Provinciaal dierenwelzijnsbeleid
4.  Tegen 7e en 8e landschapskunstwerk