zondag 23 oktober 2016

Vliegveld Lelystad in ontwikkeling

Ontwikkeling vliegveld Lelystad


In april 2018, zal de ‘vakantieluchthaven’ Lelystad Airport zijn deuren openen. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 29 oktober 2016 een kijkje achter de schermen nemen tijdens een informatiemarkt. http://www.flevoland.nl/Dossiers/Lelystad-Airport 

donderdag 6 oktober 2016

60-plusser laat coalitie vallen


60-plussers dreigen de coalitiepartijen VVD en PvdA bij de komende verkiezingen af te straffen voor de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie ANBO onder zo'n 6000 ouderen.

Stemden zij bij de vorige verkiezingen nog vaak op VVD of PvdA, nu zegt bijna 20 procent van de gepensioneerden op 50Plus te gaan stemmen, gevolgd door 12 procent op de SP en 10 procent op de PVV. Een derde weet het nog niet.  Het wantrouwen in het kabinet is groot. Hoewel VVD- en PvdA-kopstukken meermaals hebben gezegd dat ze op Prinsjesdag voor gaan zorgen dat ouderen geen geld hoeven in te leveren, zei 89 procent voor Prinsjesdag van de gepensioneerden daar niets van te geloven. En ze hebben dus gelijk gekregen en zijn deze ouderen uiteindelijk er in hun besteedbaar inkomen er op achteruitgegaan, alleen al door de verhoging van de ziektekostenverzekering (10%)

Niet nagekomen
Met ruim 3 miljoen stemgerechtigden zijn 60-plussers goed voor bijna 35 zetels. ,,Veel mensen zeggen: 'Ze beloven van alles, maar komen het niet na'. Dan gaat het over hoge zorgkosten en het gedoe met de pensioenen''. 50PLUS doet GEEN concessies voor wat betreft pensioenen en besteedbaar inkomen. 'Pensioenen omhoog en pensioenleeftijd naar beneden'.

Bovendien ben ik persoonlijk van mening dat het te gek voor woorden is dat langdurige werkelozen na hun zestigste leeftijd nog de verplichting hebben om te solliciteren. Door die plicht te schrappen zal veel frustratie en ongenoegen bij deze mensen worden voorkomen.
Dit laatste zal ik bij het congres van 50PLUS komende zaterdag dan ook inbrengen.

Wout Jansen
Fractievoorzitter 
50PLUS Flevoland

zondag 25 september 2016

Provinciale Staten op Expeditie 'Markerwadden'

Provinciale Staten op Expeditie 'Markerwadden'


Het Rijk trekt 4 miljoen euro extra uit voor de verdere aanleg van de Marker Wadden. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam zaterdag toegezegd. Het Rijk heeft eerder al 15 miljoen bijgedragen. Van Dam bracht een bezoek aan het eerste eiland van de Marker Wadden dat zaterdag en zondag toegankelijk is voor publiek.

De staatssecretaris is vanaf de Bataviahaven in Lelystad aan boord van de driemaster Abel Tasman naar de Marker Wadden gevaren. Een vloot van grote en kleine schepen met belangstellenden volgde de Abel Tasman.

De eilandengroep wordt aangelegd om de waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren en het gebied aantrekkelijk te maken voor dieren en recreanten. De provincie Noord-Holland maakte deze week ook bekend 4 miljoen euro te willen meebetalen aan de aanleg van de vier andere kunstmatige eilanden. Flevoland legt ook nog eens 3 miljoen extra bij.

Het blijft vreemd dat de gemeente Lelystad GEEN geld ter beschikking heeft gesteld, terwijl Markerwadden in Lelystads gebied ligt en zowel op het toeristische- als economische vlak WEL de vruchten ervan plukt!  

donderdag 8 september 2016

De 19 sorry's van Mark RUTTE

Beste landgenoten,
Hierbij een welgemeend sorry voor alle verbroken beloftes, mede namens mijn collega Samsom.
 1. Sorry dat de coalitie die loon naar werken zou brengen al na twee weken kwartetten onder leiding van Wouter Bos uitgelopen was op een nivelleringsfeestje, waarbij de ziektekostenpremie op zo’n absurde manier in elkaar was gedraaid dat we maanden bezig waren om dat weer recht te trekken. 
 2. Sorry voor die valse start.
 3. Sorry dat ik had beloofd dat er zou niet worden gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek, dat er een belastingverlaging van 1000 euro zou komen voor ‘hardwerkende Nederlanders’ en dat er geen cent extra zou gaan naar Griekenland. Daar kwam natuurlijk helemaal niets van terecht.
 4. Sorry dat er plotseling ook nog een half miljard euro extra naar ontwikkelingshulp ging.
 5. Sorry dat we het economisch herstel twee jaar vertraagd hebben door tal van lastenverzwaringen en een fnuikende BTW-verhoging, die delen van het MKB in Nederland de nek om heeft gedraaid.
 6. Sorry dat collega Lodi Asscher de arbeidsmarkt verstiert met zijn bureaucratische maatregelen, met name voor de 45Plussers. Aardige vent, maar geboren als ambtenaar. Dan krijg je dat.
 7. Sorry dat ik de pensioen leeftijd heb verhoogd naar 67 jaar
 8. Sorry dat ik 40% op de huishoudelijke zorg bezuinigd heb, we hadden immers ook geld nodig voor het aanschaffen van de JSF (Joint Strike Fighter) en het uitvoeren van mijn asielbeleid.
 9.  Sorry dat ik de onderste steen boven beloofde meteen na de gruwelijke aanslag op vlucht MH17, maar al die jaren te labbekakkerig was om de primaire radarbeelden op te eisen bij de bevoegde autoriteiten in Oekraïne, Rusland en de VS (satellietbeelden).
 10. Sorry dat we geen acht sloegen op het memo van vervangend ambassadeur Gerrie Willems die vier dagen voor het afschieten van MH17 keurig doorgaf dat het luchtruim boven Oekraïne niet meer veilig was, maar ik was die dagen juist druk doende in Brussel om de fantast Frans Timmermans een hoge positie te bezorgen bij de EU. Ik moest die man echt kwijt.
 11. Over Oekraïne gesproken: sorry dat ik niets gedaan heb met de uitslag van jullie Oekraïne referendum, maar ik heb nu eenmaal een grote hekel aan meer invloed voor de kiezers. Wij, de elite, weten het toch beter!
 12. Sorry dat de spaartegoeden en pensioenen van veel Nederlanders nu de bietenbrug opgaan door de absurd lage rente van de ECB, het kunst en vliegwerk van SuperMario dat de disfunctionele euro bij elkaar houdt.
 13. O ja, ook nog een welgemeend sorry namens partijgenoot Gerrit Zalm dat hij ooit de Grieken in de eurozone verwelkomde met de historische woorden: “de prestaties van Griekenland zijn buitengewoon indrukwekkend”. 
 14. Sorry dat ik als tijdelijk EU-voorzitter als een bedrijfspoedeltje achter Angela Merkel aanhuppelde en niet in staat was om het Verenigd Koninkrijk in de EU te houden, onze belangrijkste bondgenoot voor een decentrale EU.
 15. Sorry dat ik het Plan Azmani voor structurele hervorming van het asielsysteem telkens weer vergeten ben zodra mijn chauffeur de grens overschrijdt op weg naar Angela en andere belangrijke vrienden. Er zijn nu eenmaal rangen en standen.
 16. Sorry dat ik helemaal geen visie heb op Nederland als vrij en soeverein land, maar ja, een visie is nu eenmaal in mijn ogen een soort van olifant: die belemmert het zicht.
 17. Sorry dat ik nog steeds niet uit de kast ben gekomen, maar Albert weet er meer van.
O ja, als laatste: sorry (18) dat ik ook de komende vier jaar – als het even meezit – weer jullie premier ben. 'Ik beloof jullie het eeuwige leven' en oja, bij voorbaat:
sorry (19) als ik dat niet kan nakomen.


Met lieve groeten,
Mark__________
Bron: Jan Gajentaan

donderdag 28 juli 2016

Fractie 50PLUS Flevoland heeft reces

Geachte bezoeker van deze site. 
Wij sluiten als Provinciale Staten en fractie het politiek jaar af. Een jaar met vele diepte- en hoogtepunten. Dieptepunten zijn o.a. dat Gedeputeerde Staten (VVD/D66/CDA en SP) geen enkel oog hebben voor de Flevolandse 50plussers, gehandicapten en de jeugdzorg door zich telkenmale te verschuilen achter het dogma: 'Het is geen kerntaak van de provincie'! Dit terwijl wij in Flevoland het hoogste werkeloosheidspercentage hebben onder de 45 en 55 plussers, en met name het verlies van banen in de zorg gigantisch is en dit door de fractie van 50PLUS bij het vaststellen van de begroting 2015 al voorspeld was. De fractie van 50PLUS daarom ook een initiatief-voorstel heeft ingediend 'het tienpunten actieplan aanpak werkeloze 45 plussers', maar dit plan werd door CDA gedeputeerde Appelman namens Gedeputeerde Staten NIET opgepakt. Een amendement door ons ingediend om niet te bezuinigen op de ouderenzorg (eenzaamheidsbestrijding) is door nota bene de gedeputeerde van de SP naar de prullenbak verwezen. Gedeputeerde Staten wilde ook 2,5 miljoen op de jeugdzorg terug laten vloeien in de eigen kas. Dit is middels een Amendement van ons en anderen voorkomen zodat dit geld alsnog door de zes Flevolandse gemeenten besteed kan worden als daar voorstellen voor worden ingediend. Gratis, of aangepast tarief in het Openbaar Vervoer voor mensen met een minimum inkomen werd door dezelfde SP Gedeputeerde verworpen. Het pluche van de SP wordt dus duur betaald, immers gelet op de huidige economische ontwikkelingen is kennelijk het 'sociaal hart' voor de zwakste uit de samenleving van de SP-fractie ver te zoeken (Het is maar dat u dit weet met de komende Tweede Kamer verkiezingen in aantocht). 
Bij de fractie van 50PLUS klopt het sociaal hart wel zeker en dat zullen we vanaf 31 augustus in de Staten ook snoeihart weer door laten klinken. 
Wij zijn vanaf heden met reces en ik hoop u na dit reces op deze plaats weer te ontmoeten. 

De fractie wenst u allen een fijne vakantie met veel zonnige dagen toe.  

Wout Jansen


Fractievoorzitter 50PLUS Flevoland
Twitter: @Wout_Jansen
Website: www.woutjansen.nl


vrijdag 22 juli 2016

50PLUS: comité Herstelproject van Onrecht

50PLUS roept haar leden en sympathisanten op om zich bij het comité Herstelproject van Onrecht te melden als men wil helpen bij het organiseren van acties.

Tot op heden hebben enkele tientallen mensen dat al gedaan. Maar het comité kan meer hulp zeker nog gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden via het mailadres actie@50pluspartij.nl. 50PLUS zorgt ervoor dat alle mails in het bezit komen van het actiecomité. Eén vuist maken tegen het huidige kabinetsbeleid, dat is wat het actiecomité Herstelproject van onrecht wil. “De drie miljoen gepensioneerden moeten in actie komen om te zorgen dat het dalen van de pensioenen en het alsmaar stijgen van de zorgkosten stoppen. Sámen in actie, daar is het nú tijd voor”, vindt het comité.

“Het is nu tijd dat senioren zich laten horen. Ouderen leveren steeds meer in; hun koopkracht daalt jaar na jaar. Om dat te stoppen worden acties voorbereid. Iedereen die acties tegen het huidige kabinetsbeleid wil ondersteunen, kan zich melden.” Het actiecomité zegt dat er intussen een behoorlijke stroom van sympathie, begrip en strijdbaar medeleven op gang is gekomen. Bij 50PLUS bestaat brede steun voor het comité. Intussen is er twee keer overleg geweest met de partij. Ook werd met de ouderenbond Unie KBO gesproken. Het doel van het leggen van contacten is om niet versplinterd het geluid van de ouderen die zich zorgen maken te laten horen, maar met één mond te spreken.

Protestacties in voorbereiding
De groep Herstelproject van onrecht heeft al diverse protestacties in voorbereiding, zoals het op een ludieke wijze ‘bezetten’ van het politieke centrum van Den Haag, het massaal opzeggen van het lidmaatschap van politieke partijen die ouderen vergeten (om eventueel na de verkiezingen weer lid te worden als de partijen daadwerkelijk opkomen voor senioren) en het tijdelijk neerleggen van al het vrijwilligerswerk.

Eén van de speerpunten van het actiecomité is het uitdragen van heldere feiten. Zoals over de inkomsten en de uitgaven van de pensioenfondsen: vorig jaar kwam er 87 miljard euro bij de fondsen binnen en er werd 30 miljard uitgegeven. “De fondsen worden steeds rijker, zelfs in deze economisch moeilijkere tijden. Er is voldoende geld om de komende veertig tot vijftig jaar de pensioenen uit te betalen. Zowel de dertiger van nu als de zeventiger kan een goed pensioen krijgen. Wij zouden niet protesteren tegen de huidige pensioensituatie als er niet meer dan voldoende geld in kas is; we willen immers nooit onze kinderen tekort doen”, aldus een lid van het comité. Herstelproject van onrecht gaat de komende maanden de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen goed uitpluizen en daar overzichten van maken die voor iedereen te raadplegen zijn.