dinsdag 13 februari 2018

SP gedeputeerde Ad MEIJER naar huis gestuurd!

SP (ex)gedeputeerde Ad MEIJER
SP Gedeputeerde Meijer maakt geen deel meer uit van Gedeputeerde Staten in Flevoland. De coalitie partijen verwijten Meijer gebrek aan samenwerking. Eerdere blogs van de fractie 50PLUS verwezen ook al naar zijn onacceptabele gedrag in de richting van Provinciale Statenleden.


Zie ook eerdere blogs:
SP gedeputeerde MEIJER acteert respectloos naar PS

SP Gedeputeerede MEIJER krijgt gele kaart


donderdag 8 februari 2018

Plan D66-gedeputeerde Rijsberman vaag en niet onderbouwd

50PLUS vindt plan 8e landschapskunstwerk van D66-gedeputeerde Rijsberman niet onderbouwd,vaag, kosten hoog en slecht gecommuniceerd naar Provinciale Statenvrijdag 2 februari 2018

Gedeputeerde acteert respectloos in Commissievergadering

Emotionele en 'hoekige' reactie van SP Gedeputeerde Ad Meijer 
in commissie duurzaamheid ongepast 


De SP Gedeputeerde Ad Meijer heeft in november van het afgelopen jaar ook al zijn excuses moeten aanbieden voor de manier waarop hij het begin van zijn aantreden na het overlijden van Arie Stuijvenberg voor de wijze waarop hij met de Provinciale Staten is omgegaan. Hij verklaarde toen dat zijn opstelling te 'activistisch' en te 'hoekig' was. Ook toen kwam hij in botsing met Statenleden in de commissie omdat hij geweigerd had om een vragen te beantwoorden: "Ik heb geen verplichting om antwoord te geven op vragen waar ik geen antwoord op wil geven", zei Meijer toen. Hij beloofde toen ook beterschap en zei: 


"Ik zal werken aan mijn bestuursstijl, 
de Flevolander verdient dat ook"


Maar in de laatste commissievergadering (31 jan.) van de commissie duurzaamheid toonde hij wederom weinig respect voor de volgens hem 'toevallige' !? aanwezige Statenleden. Riep staande de vergadering op een ongepaste 'hoekige' manier en duidelijk geëmotioneerd een Statenlid van een coalitiepartij op het matje omdat deze instemde met een ordevoorstel om het voorstel 'Energietransitie' nogmaals in de commissie met elkaar van gedachte te wisselen voordat hierover een besluit kon worden genomen.

Bijna commissiebreed vonden emotionele reactie ongepast, ongemanierd en sommigen zelfs onacceptabel. Maar.... het liet deze gedeputeerde koud, geen excuus niets, wel in een interview vlak daarna zei hij herhaaldelijk:
"voor mij is maar één ding belangrijk 
en dat is mijn meerderheid van de coalitie in Provinciale Staten
 "Dit gaat niet over, niet vanzelf"! 

Oorlogsmonument Lelystad wordt toch niet verplaatst

Oorlogsmonument haalt landelijke- en 
regionale media en wordt nu niet verplaatst!


Het 4- en 5 comité en de veteranen vonden dat het oorlogsmonument verplaatst diende te worden naar het Stadshart. In eerste instantie tekende zeer een meerderheid in de raad af (VVD IPL LL) om aan deze wens tegemoet te komen. Na het toespreken in de commissie van de gemeenteraad besloot deze unaniem dat de verplaatsing van het oorlogsmonument van het Stadspark naar het stadshart voorlopig niet meer aan de orde is.
donderdag 1 februari 2018

De perikelen rond Lelystad Airport

Er is de laatste tijd flink wat commotie ontstaan in sommige Gemeenten in Flevoland en in de Provincies Gelderland, Overijssel en Friesland over de aanvliegroutes van Lelystad Airport en de vermeende geluidsoverlast die inwoners van dalend en stijgend vliegverkeer zouden gaan ondervinden.

In de Statencommissie Economie van de provincie Flevoland is daar 31 januari 2018 uitgebreid over gediscussieerd en het is goed een aantal van de oneigenlijke argumenten die daarbij soms door actievoerders worden gebezigd in het juiste daglicht te plaatsen.

Grootste knelpunt zou zijn dat de vakantievluchten die van Lelystad vertrekken langdurig op 1600 meter hoogte boven Gelderland, Overijssel en Friesland moeten blijven vliegen in verband met een defensie corridor voor straaljagers. Die betrekkelijk lage vlieghoogte zou voor omwonenden voor schier ondragelijke geluidsoverlast zorgen.

Laten we eens een paar feiten op een rijtje zetten:

  • De startbaan van Lelystad is zuidelijk georiënteerd en met de overwegend zuidwestelijke wind zal het overgrote deel van de starts richting zuiden plaatsvinden. Dus weinig starts richting  “klaagprovincies”.
  • Lelystad wordt de thuisbasis voor vakantievluchten en de meeste vakantie vluchten zullen vermoedelijk  naar het zuiden doorvliegen want Siberië in het noorden is niet bepaald geliefd bij toeristen. Dus wederom weinig vliegbewegingen over de “klaagprovincies”
  • Van 2019 (opening Luchthaven)  tot 2024 is een maximale groei mogelijk van 0 naar 10.000 vliegbewegingen. Zelfs als de maximale groei bereikt wordt praten we no maar over SLECHTS 2 vliegbewegingen maximaal per uur.
  • Er circuleert een voorlichtingsfilmpje op internet waarin een vakantievliegtuig met vol vermogen overvliegt op 1600 meter. Als referentiekader loopt een geluidsbandje mee van een fluitende vogel. Dat vogeltje is nog duidelijk boven het geluid van de straalmotoren hoorbaar. 

Dan zouden er ook nog vele procedurefouten zijn gemaakt volgens protesterende burgers en politici. Daarover heeft de Minister in het debat met de Tweede Kamer op 19 december 2017 het volgende gezegd:

  • Er is geen sprake van een Milieu Effect Rapportage (MER) vol fouten. Er is slechts één invoerfout bij het motorvermogen van één bepaald vliegtuig ingevoerd en dat zal tijdig worden hersteld.
  • Zowel MER als luchthavenbesluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen waarbij in alle fasen zienswijzen gevraagd en gekregen zijn (ook van de omliggende Provincies).
  • En ons hoogste rechtsorgaan de SER heeft bij toetsing geconstateerd dat de kwaliteit op orde is.


Het voorgaande overziend lijkt het met de geluidsoverlast wel mee te zullen vallen en zijn de procedures anders dan sommige klagers beweren zorgvuldig en volgens de strenge wet- en regelgeving zorgvuldig gevoerd.

Gerben Laagland
Burgerstatenlid 50PLUS

vrijdag 12 januari 2018

Referendum voor behoud Wet HilleDe aflosboete voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost is alleen nog met een referendum tegen te houden. Bent u bezitter van een huis, teken dan het referendumverzoek op Stopaflosboete treft ook u!

   KLIK HIER VOOR HET FORMULIER!   Het afschaffen van de wet Hillen is zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd. Het enige dat rest om de aflosboete nog tegen te houden is een referendum. Daarom hebben diverse leden van 50PLUS in samenwerking met verschillende belangenorganisaties het initiatief genomen tot een referendum over de aflosboete. Ga naar Stopaflosboete.nl voor meer informatie en om het referendumverzoek te tekenen! 

Belasting voor huizenbezitters

De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door middel van de aflosboete de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen.

Onbetrouwbare overheid

Het afschaffen van de wet Hillen is onbehoorlijk politiek handelen en een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Daarom wil Stop Aflosboete een referendum over de afschaffing van de wet Hillen! Want eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen en als ze dat gedaan hebben, krijgen ze de rekening gepresenteerd!
Doe mee en teken het referendum op Stopaflosboete.nl! En nog mooier: haal handtekeningen op in uw buurt en kennissenkring!

Volgens GS is dubbelfunctie directeur Maris geen probleem

College van gedeputeerde Staten (CDA VVD SP en D66) keuren goed dat directeur Maris van de gesubsidieerde instelling erfgoedpark Batavialand ook lijsttrekker van het CDA kan zijn!?