woensdag 15 november 2017

De stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie gaat gewoon door

Ouderen worden sluipenderwijs gepakt met de Bosbelasting en minder sluipenderwijs via de abrupte afbouw – het valluik – van de ouderenkorting. Gelukkig komt aan die abrupte afbouw nu een eind, maar het nieuwe kabinet laat wel weer glashelder zien dat fiscale leeftijdsdiscriminatie staand beleid is en blijft. Uitleg wat de Bosbelasting – ‘de struikrover-maatregel’ – inhoudt: 
“Voor AOW’ers wordt de wet Grapperhaus – ja, de vader van de huidige minister van Justitie – de wet op de Inflatiecorrectie uit 1967 niet volledig toegepast op de overgang van de tweede naar de derde schijf. Daardoor komen gepensioneerden steeds sneller in de hogere schijf terecht. Die systematiek blijft in tact en dat betekent dat de stiekeme fiscalisatie van de AOW-premie gewoon doorgaat.”

dinsdag 17 oktober 2017

IPO jaarcongres 3 en 4 oktober in Emmen

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE
De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.


Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'. Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Wout Jansen uit Flevoland.

donderdag 28 september 2017

50PLUS mede-initiatiefnemer voor 'Regenboogprovincie'

Flevoland is nu 'REGENBOOG' Provincie?


De provincie Flevoland is per 27 september 2017 direct een Regenboogprovincie. Fractievoorzitter Wout Jansen van 50PLUS was mede-initiatiefnemer van de motie vreemd aan de orde van de dag. Een brede meerderheid in Provinciale Staten heeft na een goed onderling debat over deze motie daarmee ingestemd.

Alleen de ChristenUnie, SGP en 1 Statenlid van het CDA stemden tegen, ook na aanpassing van de motie met 'Dat alle vormen van discriminatie nadrukkelijk wordt verworpen'. '
Drenthe, Gelderland en Groningen hebben zich al eerder uitgeroepen tot Regenboogprovincie. Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

In een Regenboogprovincie staan de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders hoog in het vaandel. Het provinciebestuur gaat meer doen om de gelijke behandeling van deze zogeheten LHBTI'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksen) te stimuleren. Ook zal in de communicatie vanuit het provinciehuis worden uitgedragen dat alle burgers in de provincie gezien en gewaardeerd worden. Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

woensdag 30 augustus 2017

Eerste 'BURGER top' over toekomst van Flevoland

Hoe maken we Flevoland sterker?
Op zaterdag 7 oktober a.s. vindt Flevolands eerste FlevoTop plaats. Inwoners van Flevoland buigen zich samen over de vraag “Hoe maken we Flevoland sterker?”. De provincie wil via de FlevoTop meer zicht krijgen in wat mensen vinden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst.

donderdag 17 augustus 2017

Werkloze 50Plussers kind van de rekening Rutte I en II

Werkloze 50Plussers worden gediscrimineerdYo Tjappie, alles chill?

"Yo Tjappie, alles chill?"


"Yo Tjappie, alles chill?" Voor jongeren in Lelystad was het even goed kijken, maar ja, ze werden echt op deze manier aangesproken in een brief van de gemeente. De gemeente wil jongeren zo makkelijker bereiken(!?).
Een folder van de gemeente Lelystad aan bijna 400 jongeren, heeft tot veel boze reacties geleid. Jongeren, en sommige ouders hebben zich daarover bij de gemeente beklaagd. De brochure zou denigrerend en stigmatiserend zijn. De bewuste tekst is gestuurd naar jonge Lelystedelingen die geen baan hebben én geen diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau. Volgens de gemeente is het voor deze jeugd moeilijk om aan het werk te komen, omdat ze geen zogenaamde startkwalificatie hebben. Daarom wordt er hulp geboden.

Netnix en tjappie
Om de doelgroep te bereiken is gekozen voor deze populaire straattaal. Zo staat op de voorkant "Netnix". Dat slaat kennelijk op de situatie waarin de betrokkenen jongeren zitten. Ook de aanhef is nauwelijks netjes te noemen: "Yo tjappie, alles chill!" Maar de betekenis van Tjappie is dom of lomp.
Ouders en jeugdigen hebben zijn boos en geërgerd. De gemeente laat weten dat de tekst van de folder bewust is gekozen, om de jeugd beter te bereiken. De boosheid daarover van sommige inwoners wordt betreurd.
50PLUSLelystad vindt dit een beetje dom!