donderdag 17 augustus 2017

Werkloze 50Plussers kind van de rekening Rutte I en II

Werkloze 50Plussers worden gediscrimineerdYo Tjappie, alles chill?

"Yo Tjappie, alles chill?"


"Yo Tjappie, alles chill?" Voor jongeren in Lelystad was het even goed kijken, maar ja, ze werden echt op deze manier aangesproken in een brief van de gemeente. De gemeente wil jongeren zo makkelijker bereiken(!?).
Een folder van de gemeente Lelystad aan bijna 400 jongeren, heeft tot veel boze reacties geleid. Jongeren, en sommige ouders hebben zich daarover bij de gemeente beklaagd. De brochure zou denigrerend en stigmatiserend zijn. De bewuste tekst is gestuurd naar jonge Lelystedelingen die geen baan hebben én geen diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau. Volgens de gemeente is het voor deze jeugd moeilijk om aan het werk te komen, omdat ze geen zogenaamde startkwalificatie hebben. Daarom wordt er hulp geboden.

Netnix en tjappie
Om de doelgroep te bereiken is gekozen voor deze populaire straattaal. Zo staat op de voorkant "Netnix". Dat slaat kennelijk op de situatie waarin de betrokkenen jongeren zitten. Ook de aanhef is nauwelijks netjes te noemen: "Yo tjappie, alles chill!" Maar de betekenis van Tjappie is dom of lomp.
Ouders en jeugdigen hebben zijn boos en geërgerd. De gemeente laat weten dat de tekst van de folder bewust is gekozen, om de jeugd beter te bereiken. De boosheid daarover van sommige inwoners wordt betreurd.
50PLUSLelystad vindt dit een beetje dom!

dinsdag 15 augustus 2017

50PLUS: een jonge ouderenpartij

Bij iedere 'jonge' partij nemen de zaken wel eens een opvallende wending, vaak komen bepaalde onvolkomenheden in regels veelal plotsklaps uit de 'lucht vallen'. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van 'onwil' of 'moedwillig handelen', maar is het veelal het gevolg van 'roeien met de riemen die we hebben'. 

Iedere nieuwe partij kent daarnaast ook het probleem dat de leden onderling elkaar vaak niet eens kennen. Beweegredenen, politieke motivatie, ambities; allemaal informatie die bij een nieuwe partij simpelweg meestal ontbreekt, terwijl tegelijkertijd iedere nieuwe partij naast oprechte betrokken personen ook een scheepslading aan opportunisten en baantjesjagers aantrekt die vooral met de eigen carrière en belangen bezig zijn dan met de doelstellingen van de nieuwe partij.

Dat levert soms wat eerder achterdocht en wantrouwen op, zowel bij de oprecht betrokken leden als ook bij de opportunisten en baantjesjagers. De eerste jaren zijn dan ook cruciaal voor een partij; pas na zo een periode van 'kennismaken' en 'elkaars nieren proeven' zal blijken of een partij ook daadwerkelijk levensvatbaar is. Zeker voor een ledenpartij die zich democratisch wil organiseren. Niet voor niets heeft de PVV maar één lid. Voor de heer Wilders was die constructie de enige mogelijkheid om in een korte periode een stabiele partij te creëren.

De 50PLUS oprichters kozen een veel moeilijker pad, namelijk dat van de democratische ledenpartij. Dat dit met 'vallen en opstaan' gepaard gaat namen zij voor lief vanuit de eigen democratische overtuiging. Kortom, die vallen en opstaan periode is nog steeds actueel, en via een gestage pas van hervormingen en aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt de partij zo een goed geoliede en werkbare vereniging die aan de verwachtingen van iedere betrokkene kan voldoen. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de 'vernieuwingscommissie' die de eigen regels nader tegen het licht houdt. En terwijl zij daar mee bezig zijn, leren de leden elkaar onderling beter kennen, worden vriendschappen gesloten, en medestanders gezocht.

Gezamenlijk bouwen we aan de partij zodat deze de tand des tijds kan doorstaan. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de doelstellingen van de partij prevaleren boven eigenbelang. Gezamenlijk leren we elkaar kennen, waarderen, én vertrouwen, zodat we van een groep verenigde individuen verworden tot een partij van bevriende medestanders met een eensluidend politiek doel. Dat vergt tijd en een groeiproces. De oprichters hebben de heipalen geslagen, het is aan ons, de leden, om het politieke thuis uit te bouwen met een goede fundering en stevige muren.

Want de partij is niet 'af', het is niet zoals bij menig andere partij al een organisatie die al jarenlange ervaring én structuren heeft. Nee, we staan nog volop in de steigers, en bij iedere verkiezing willen we de vlag al op het dak hijsen, terwijl de buitenmuren nog in aanbouw zijn. Dat levert soms een 'behelpen' en veel 'improvisatie' op die slechts zelden iedereen kan bekoren, maar zolang we door bouwen aan dat 'politieke huis' zal dit uiteindelijk een mooi 'thuis' voor alle bewoners/leden kunnen worden.

50PLUS Flevoland bouwt mee, wij hopen u als lezer van dit blog ook!

woensdag 28 juni 2017

Geen DIERENleed meer in de Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen in de winter
50PLUS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan en hebben daarom de volgende acht uitgangspunten geformuleerd:
 1. De omvang van de kudde grote grazers dient in overeenstemming te zijn met de draagkracht van het gebied.
 2. Een project op te starten voor geboortebeperking. Er is een contact geweest met Prof.Dr Tom Staut van Universiteit Utrecht en heeft aangegeven dat hij graag hieraan wil mee denken en werken
 3. Daardoor mag de overgangsperiode naar ‘volledige draagkracht’ van het gebied wat 50PLUS betreft ook wat uitlopen.
 4. In de winter dienen dieren met conditiescore 2 of waarvan voor de winter een redelijke inschatting kan worden gemaakt dat die anders aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de hongerdood zullen sterven TIJDIG te worden afgeschoten. Met de nadruk op TIJDIG.
 5. Er worden GEEN gezonde dieren afgeschoten. NEVER nooit.
 6. Herstel van het toezichthoudend orgaan dat eenzijdig door Staatsbosbeheer als luis in de pels werd opgeheven
 7. Of het nu gaat om mensen- of dierenleed, dan mag ‘geen geld’ nooit als excuus dienen om ondragelijk lijden te voorkomen. 
 8. Geen blanco cheque, maar wel geld voor goed onderbouwde voorstellen.


dinsdag 20 juni 2017

Idee van het Regiobestuur 50Plus Flevoland aan Henk Krol

Op 4 maart 2017 bracht de afdeling Flevoland van 50PLUS het onderstaande idee in om de druk op de oudere werknemer te verlichten. Dit binnen het kader van HeliHenk en dus als verkiezingsitem. Inmiddels heeft de fractie in de 2e Kamer besloten om dit idee handen en voeten te gaan geven. Er gaat een werkgroep van start waarvoor ook de indiener van het idee voor is uitgenodigd.

Wij vinden het wel aardig om een leuk idee om via de luchtpost aan Henk Krol namens het provinciaal bestuur en de Staten fractie de volgende wens mee te geven.

Uiteraard weten wij allemaal dat het moeilijk is voor ouderen werkgelegenheid te houden en te vinden. AOW op 65 is natuurlijk een goed idee en dat helpt ook een beetje.  Wij stellen voor dat alle ouderen die de leeftijd van 60 bereiken een Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen krijgen. (het OLBI)
Dat heeft naar onze mening meer positieve effecten:
 1. Ouderen worden goedkoper voor de werkgever. Zij kunnen immers volstaan met een extra boven het OLBI
 2. AOW, WW en Bijstand voor ouderen is overbodig en het budget valt vrij.
 3. Heel veel minder bureaucratie.
 4. Het pensioen gat is weg.
 5. Ouderen worden weer gewaardeerd en kunnen werken zolang zij zelf willen.
 6. Werkgevers zijn goedkoper uit en maken meer winst. Dat draagt bij aan de staatsruif via de vennootschapsbelasting.


zaterdag 17 juni 2017

Jan Nagel neemt afscheid als voorzitter

Jan Nagel 17 juni 2017 
50PLUS heeft zich vastgenesteld in de Nederlandse samenleving en is niet meer weg te denken. Politiek is er voor 50PLUS juist nu en in de komende jaren veel veel te doen.
Die woorden sprak Jan Nagel  in zijn toespraak als scheidend partijvoorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op zaterdag 17 juni in Hilversum.

Jan Zoetelief nieuwe voorzitter van de 50PLUSpartij

Jan Zoetelief
De nieuwe voorzitter, Jan Zoetelief, ziet 50PLUS als een partij die zich naast de belangen voor senioren inzet voor een beter milieu, goed onderwijs, passende huisvesting, en een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidssector.“Onze kiezers hebben niet gekozen voor een one issue-partij maar voor een partij met een brede belangstelling”, zei Zoetelief  zaterdag 17 juni nadat hij door de leden was gekozen als opvolger van de vertrekkende partijvoorzitter Jan Nagel. Zoetelief sprak van een prachtige partij die steeds meer kiezers aan zich weet te binden.
Er is veel werk te doen, merkte Zoetelief tegenover de leden op. “We zullen hard moeten werken voor onze idealen.” Hij dankte zijn voorganger Nagel voor ‘de belangrijke bijdrage’die hij heeft gegeven aan de groei en profilering van 50PLUS.